Åbn menuen og se sidestruktur
Søg på skforsyning.dk
Sernd e-mail til SK Forsyning
Indtast søgeord
Vælg søgemetode
skforsyning-logo
Du er her >

Kloakering af Bildsø Strand

Billede stort:

Opdateret 17. April  2019


Kort om projektet:

Kloakering af Bildsø Strand er en del af et større projekt. Hele sommerhusområdet langs Musholm bugt skal kloakeres. I Bildsø Strand skal ca. 300 ejendomme kloakeres i perioden 2018 - 2019. Projektet udføres i 2 etaper.

 

Status - det sker i April - Maj


Oversigtskort etape 6.1 & 6.2 (opdateret 17 april 2019) 


Etape 6.1 (2018) 

Kloaknettet er sat i drift, og det har fra d. 2. januar 2019 været muligt at tilslutte sig skelbrønden ( på nær Bildsø Camping, Feriekolonien og det offentlige toilet i Bildsø Skov). Der vil mangle enkelte retableringsarbejder, så som græssåning o lign. Vi forventer at entreprenøren opstarter de resterende retableringsarbejder umiddelbart efter påske - dog kan det pt. noget tørre vejr give os udfordringer med at få græsfrøene til at spire. 

Klarmeldingsbrev er sendt ud til samtlige ejere. Alle der ejendomme der har modtaget dette brev må tilslutte ejendommens spildevand fra d. 2. januar 2019.


Materiale fra informationsmødet for etape 6.1 d. 19. marts 2018

Præsentation fra SK Forsyning (bygherre) og Orbicon (rådgiver)

Præsentation fra Gorm Hansen & Søn (entreprenør)

Spørgsmål og svar fra infomødet


Etape 6.2

Vi blev lige før påske færdige med de sidste større gravearbejder, og vi fik ligeledes det første lag asfalt på Stendyssevej som igen er åbnet for gennemkørsel.

Efter påske vil entreprenøren påbegynde den endelige retablering af veje og rabatter, og ligeledes udføre de sidste mindre gravearbejder. Græssåningen kan blive en udfordring såfremt det tørre vejr fortsætter, da det kan give os udfordringer med at få græsset til at spire.

Der vil ligeledes efter påske forestå et større arbejde med at få teknikken på plads ( dvs. pumpestationerne). Det er først når teknikken er på plads at det bliver muligt at tilslutte sig.  (Vi er i gang med at planlægge en "køreplan" for idriftsætning)

Når vi kender tilslutningstidspunkt vil der blive udsendt klarmeldingsbrev. Der må ikke tilsluttes før den angivne dato i klarmeldingsbrevet.   
 


Graveentreprenørens anlægstidsplan etape 6.2 (opdateret 7/12-2018)
 
Materiale fra informationsmødet for etape 6.2 d. 22. ok 2018

Præsentation fra SK Forsyning (bygherre) og Orbicon (rådgiver)

Præsentation fra Gorm Hansen & Søn (entreprenør)  - (foreløbig tidsplan er i præsentationen)

Spørgsmål og svar fra infomødet

 
 


 Projektet:

Anlægsentreprisen udføres af: Gorm Hansen og Søn A/S 

Leverandører af pumper er:

Mellem/hovedpumpestationer: Grundfos A/S

Minipumpestationer: Liqflow A/S


Fotoregistrering huse og veje:

Alle veje fotoregistreres af entreprenøren inden anlægsopstart. Der afholdes ligeledes indledende/- og afsluttende vejsyn med deltagelse af grundejerforening og evt. Vejmyndigheden (Slagelse kommune)


 

Hvem kan du kontakte?

Spørgsmål vedr. Skelbrøndsplacering samt matrikelforhold:

Kontakt vores rådgiver Orbicon, tlf.  4485 8687 (hovednr.)

Jette Nielsen (jean@orbicon.dk )  eller Peter Mosekjær (pemo@orbicon.dk).


Spørgsmål vedr. tillæg til spildevandsplan: 
Kontakt Slagelse Kommune, Teknik og Miljø, tlf. 5857 3600 (hovednr), el. pr. mail teknik@slagelse.dk
 

Øvrige spørgsmål:

Kontakt Orbicon på tlf: 4485 8687 eller alternativt SK Forsyning, Anders Florup Nielsen: 5836 2566

Publiceringsdato
27. juni 2017
SK Forsyning
Telefonerne er åbne
Man-tors
08-18.00
Fredag
08-13.00
Til toppen